Gegevens:

info@centrumvoorosteopathie.be

WIE ZIJN WE

Het Centrum voor Osteopathie is een opleidingsinstituut dat werd opgericht in 2008 door Bart en Erik Van Goeye. Erik was oprichter en directeur van FICO van 1993 tot 2011. Bart studeerde in 1999 af aan de British School of Osteopathy (heden de University College of Osteopathy) en was actief als stagebegeleider en assistent aan dezelfde school.

De eerste jaren organiseerden ze post-graduaatcursussen onder de koepel van het FICO, sedert 2015 doen ze dit onder eigen vlag.

Osteopathie bij kinderen.
Deze succesvolle cursus, die heden wordt georganiseerd in vier modules, is zowel voor de beginnende osteopaat als voor diegene die reeds elders een pediatrische osteopathie cursus heeft gevolgd, een echte aanrader. Een eerste inleidende module door een pediater en vroedvrouwen, daarna 3 praktische modules met o.a. Frank de Bakker.

Verder organiseren ze elk jaar de klassieker ‘Korte Hefboomtechnieken volgens L Hartman’, gegeven door Daryl Herbert. Andere gastdocenten in het verleden waren ondermeer Bruno Chikly, François Ricard, Walter McKone, Stephen Sandler, Clive en Liz Hayden, Stuart Korth…

Praktijkgericht – tijdsduur
De duur van een cursus varieert van één tot enkele dag(en), maar ook modulaire meerdaagse trajecten staan op het programma. Ze worden bij voorkeur georganiseerd op donderdag, vrijdag en/of zaterdag. Hierdoor zijn ze goed te combineren met een drukke praktijk.
Telkens wordt een ideaal evenwicht tussen theorie en praktijk nagestreefd.

Inspraak
Na elke cursus toetsen wij bij middel van een enquete de kwaliteit van het gebrachte onderwerp en van de docent. Goed beoordeelde cursussen krijgen de ruimte zich te ontwikkelen. Bij een tegenvallende beoordeling wordt een gericht plan tot kwaliteitsverbetering opgezet.

Voorstellen ?
De opleidingen aan het Centrum zijn vaak ontwikkeld op initiatief van collegae osteopaten.
Daardoor sluiten ze goed aan bij de werkpraktijk, de dagelijkse noden en actuele besognes.  Heeft u een voorstel, we vernemen het graag!