Gegevens:

info@centrumvoorosteopathie.be

MODULE 1 – OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN

Twee vroedvrouwen beschrijven de verschillende methoden van bevallen // Een osteopaat duidt de linken aan naar de osteopathie // Els van de Vijver, gastro-enteroloog aan het universitair ziekenhuis Antwerpen, bespreekt maagdarmproblematieken, eetstoornissen en obesitas bij baby’s.


Marina Vissers en Marijke Proost, vroedvrouwen en beide docent aan de Karel de Grote-Hogeschool te Antwerpen demonstreren zeer plastisch de meest courante methoden van bevallen. Het verschil in deze methoden kunnen aanleiding geven tot letsels die in onze praktijk aan bod komen. 


Osteopaat Katrijn Van Goeye verzorgt de linken in deze lezing naar de osteopathie. Zij bespreekt  de mogelijke osteopatische letsels.
Dr. Els van de Vijver, kinderarts aan het UZA, brengt ons een wetenschappelijke benadering en de aanpak van deze problemen in de reguliere praktijk. Zo bespreekt zij de apgar score, de aandoeningen van het maagdarmstelsel (o.a. reflux en darmkolieken), de eetstoornissen en de obesitasproblemen. Tot slot demonstreert ze de belangrijkste reflexen die bij baby’s gecontroleerd moeten worden.


In de volgende modules zal meermaals verwezen worden naar deze basiskennis.  

PRAKTISCHE INFORMATIE
Inschrijving: via het inschrijvingsformulier
Locatie: TPC, Groenenborgerlaan 149, B-2020 Antwerpen
Datum:  vrijdag 8 oktober 2021
Lestijden: vrijdag      09.00 u – 18.00 u.
Lunch: inbegrepen        
Financieel: € 320
Rekeningnummer: IBAN BE 70 8601 1648 1925 BIC: NICABEBB
Mededeling: uw naam + osteopathie bij kinderen module I
KMO erkenningsnummer: DV. O215851
Accreditatie:  in aanvraag bij de beroepsverenigingen voor 8 punten