Gegevens:

info@centrumvoorosteopathie.be

MODULE 3 – OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN

LEER- EN GEDRAGSSTOORNISSEN VOLGENS DE GEÏNTEGREERDE TECHNIEKEN, DOOR FRANK DE BAKKER

HET DOEL
van deze cursus is een inzicht te krijgen in leerstoornissen, dyslexie, dyscalculie en gedragsstoornissen zoals ADHD en autisme. Pas na dit inzicht kunnen we een behandeling   inzetten vanuit het osteopathische embryonaal concept volgens de ‘geïntegreerde technieken’.

De klassieke medische visies/diagnoses worden, in Europa, vaak gesteld naar aanleiding van vragenlijsten en ‘ervaring’. Echter van een aantal van deze aandoeningen zijn ook medische feiten bekend die een zeer bepaald klinisch beeld geven.

Het basisidee is dat de problematiek die we zien vaak te maken heeft met de uitrijping en functie van de hersenen. Ook stresspatronen verklaren waarom de uitrijping van ogen, gehoor, reuk en evenwichtsorgaan blokkeert.

Omdat deze processen samenhangen zien we bij kinderen een samengestelde problematiek en doen we hen tekort door er zomaar een (onvolledige) diagnose op te plakken. Het moet duidelijk zijn dat je dit alleen kan behandelen als je het hele lichaam kan behandelen en de relaties en balansen kent tussen hersenen en het hele lichaam.

Voor een vlot verloop van dit weekend dient men module II gevolgd te hebben, of minstens 1 cursus van de geïntegreerde technieken bij Frank de Bakker zelf. 

VOOR DE LAATSTE MAAL MET FRANK DE BAKKER ZELF!!


PRAKTISCHE INFORMATIE

Inschrijving: via het inschrijvingsformulier
Locatie: TPC, Groenenborgerlaan 149, Antwerpen
Data: donderdag 9 – vrijdag 10 en zaterdag 11 maart 2023
Lestijden: van 09.00 u tot 18.00 u
lunch: inbegrepen
Financieel: €730
Rekeningnummer: IBAN BE 70 8601 1648 1925, BIC: NICABEBB
Mededeling: uw naam + osteo bij kinderen, module III
KMO erkenningsnummer: DV.O215851
Accreditatie: in aanvraag bij de beroepsverenigingen voor 24 punten.