Gegevens:

info@centrumvoorosteopathie.be

banner-image

"If you understand the mechanism, the treatment is simple"
W.G. Sutherland

 

 

 

 

 

CURSUSSEN 2021-2022

september 9, 2021

THE THORAX

THE THORAX
18 – 19 FEBRUARI 2022

Valeria A Ferreira (DO  MSc Ost  PGCAP) was born in Brazil and has been a resident in London for the past 28 years. She is an enthusiastic and committed lecturer at the UCO and practicing osteopath in the City of London.   

Lees meer...
januari 3, 2020

KORTE HEFBOOMTECHNIEKEN

15-16 OKTOBER 2021, Daryl Herbert DO MRO, UCO London

Daryl Herbert, docent manipulatietechnieken aan de University College of London (de vroegere BSO) en hoofddocent aan het FICO, is een uitmuntende lesgever die reeds sedert 1994(!) deze technieken wereldwijd doceert. Eerst samen met Laurie Hartman, die dit concept ontwikkelde, nadien solo. Assistentie voorzien door BSO-afgestudeerden.

Lees meer...
januari 8, 2019

MODULE 1 – OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN

INLEIDING DOOR KINDERARTS EN VROEDVROUWEN
8 OKTOBER 2021, Dr. Els Van De Vijver, Marina Vissers, Katrijn Van Goeye

Twee docent-vroedvrouwen bespreken zeer plastisch de verschillende vormen van bevallen. De verschillende manieren kunnen aanleiding geven tot specifieke osteopatische letsels. De osteopatische linken worden verder uitgediept door een kinderosteopate. Een pediater geeft de huidige medische zienswijze betreffende GI aandoeningen. Tijdens de discussie een unieke gelegenheid tot verdere kennismaking tussen de osteopathie en klassieke geneeskunde.

Lees meer...
januari 6, 2019

MODULE 2 – OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN

ONDERZOEK, DIFF DIAGNOSE EN OSTEOPATISCHE BEHANDELING VAN 0-3 JAAR
19-20 NOVEMBER 2021, Sam Fennell en Arabella Gaunt M.Sc.Paed.Ost

Klinisch onderzoek, differentiaal diagnose en behandelingsstrategieën bij de meest voorkomende aandoeningen van 0 tot 3j in een osteopatische praktijk. Beide docenten zijn verbonden aan de University College of Osteopathy (voorheen British School of Osteopathy). Sam is hoofdverantwoordelijke van de Master opleiding in Paediatrics aan deze school, Arabella is hierin zowel docente als praktijkbegeleidster. Zij proberen in deze tweedaagse cursus een benadering aan te bieden op structureel en craniaal vlak van de meest voorkomende presentaties in het musculo-skeletale, gastro-intestinale en respiratoire veld.

Lees meer...
januari 5, 2019

MODULE 3 – OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN

OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN VOLGENS DE GEÏNTEGREERDE TECHNIEKEN, DEEL 1
20-21-22 JANUARI 2022, Frank De Bakker

Frank De Bakker DO studeerde in 1992 af als osteopaat. Zijn grote inspiratiebron was Patrick Van Den Heede. Dit leidde, in samenspel met het uitdiepen van de embryologische werken van Prof. E. Blechschmidt en de (nog steeds) niet in te tomen drang tot studie en (r)evolutie, tot het uitrijpen van een nieuw behandelconcept: ‘de geïntegreerde technieken’.
Aan embryologie wordt door de klassieke geneeskunde weinig aandacht besteed. Maar net hierin ligt de inspiratie, het fundament en de sleutel tot de methode die door Frank de Bakker werd ontwikkeld. Deze module handelt over de anamnese, huilbaby’s, reflux, de vorming en onderzoek van het schedeldak, de vorming en evolutie van de hersenen.

Lees meer...
januari 4, 2019

MODULE 4 – OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN

OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN VOLGENS DE GEÏNTEGREERDE TECHNIEKEN, DEEL 2
10-11-12 MAART 2022, Frank De Bakker

Het doel van deze cursus is een inzicht krijgen in leerstoornissen, dyslexie, dyscalculie en gedragsstoornissen zoals ADHD en autisme. Het basisidee is dat de problematiek die we zien vaak te maken heeft met de uitrijping van de hersenen. Ook stresspatronen verklaren waarom de uitrijping van ogen, gehoor, reuk en evenwichtsorgaan blokkeert. Na inzicht vanuit de embryologie kunnen we een behandeling inzetten volgens de Geïntegreerde Technieken via de relaties en balansen tussen hersenen en het hele lichaam.
Voor een vlot verloop van dit weekend dient men module 3 gevolgd te hebben, of minstens 1 cursus aan het Instituut voor Geïntegreerde Technieken.

Lees meer...
januari 1, 2019

BRAIN ADVANCED CRANIAL MENINGES (BACM)

wordt verwacht in 2022, Dr Bruno Chikly

Voor de achtste maal te gast aan het CVO. Gaf bij ons in 2010 voor het eerst zijn basiscursus ‘The Brain’ met hierop meerdere vervolgcursussen, zoals ‘Lymfatics’ en ‘Neonatal Reflexes’. Deze cursus focust op de craniale meninges, waarbij releasetechnieken worden aangeleerd via het model van biotensegriteit. Er wordt gerefereerd naar Beryl Arbuckle (concept van ‘durale stressbanden’). Tevens worden linken gelegd naar de cerebrale sinussen met specifieke drainagetechnieken hiervoor.

Lees meer...