Het ‘Centrum Voor Osteopathie’ is opgericht voor professionele osteopaten.
Deze kunnen hier terecht voor postgraduate seminaries

Oprichters:

Bart Van Goeye B.Sc(Hons)Ost.
Afgestudeerd aan de British School of
Osteopathy in 1999

Erik Van Goeye DO
Medeoprichter van het FICO